Petra Mandić

treneri-petra

Docentica Petra Mandić, doktor znanosti na području nogometa. Predavač na Kineziološkom fakultetu u Splitu.

K-R