Tanja Mandić

treneri-tanja

Tanja Mandić – magistrirala je na Kineziološkom fakultetu u Splitu.

K-R