O kineziologiji

Kineziologija je kao znanstvena disciplina neizostavno prisutna u svakodnevnom životu i radu. Primijenjene kineziološke discipline (kineziološka edukacija, rekreacija, sport i kineziterapija) među temeljnim su sastavnicama života danas. Znanstvena osnova kineziologije nedvojbeno je utvrđena, a najočitiju potvrdu nalazi u znanstvenim istraživanjima koja se publiciraju širom svijeta u najprestižnijim znanstvenim časopisima. Povezanost studija kineziologije sa suvremenim znanstvenim spoznajama moguće je sagledati na veći broj načina. Za ovu priliku isto će se pokušati predstaviti kroz nekoliko navoda, koji isto izravno definiraju


  •  Sedentarni način života negativno utječe na pojavu, progresiju i oporavak od različitih srčano-žilnih i metaboličkih poremećaja. Suprotno, redovito, planirano i programirano tjelesno vježbanje (koje je predmet izučavanja u kineziološkoj znanosti – kineziološka aktivnost) omogućava da se rizik od ovakvih problema znatno smanji
  • U porastu je broj spoznaja koje govore o preventivnoj ulozi kinezioloških aktivnosti u pogledu smanjenja rizika od srčanog udara
  • Kineziološka aktivnost je inverzno povezana s porastom krvnog tlaka
  • Kineziološka aktivnost izravno djeluje na kvalitetu funkcioniranja muskuloskeletnog sustava, a samim tim na kvalitetu funkcionalnih kapaciteta, kao i kvalitete života
  • Kineziologija je izravno definirala veći broj sustava koji omogućavaju kvalitetniji oporavak i rehabilitaciju od muskuloskeletnih poremećaja i oboljenja, kao i oporavak nakon ortopedskih operacija
  • Kineziološki sustavi izravno utječu na poboljšanje imunološkog sustava
  • Kineziološki sustavi imaju dokazano pozitivni učinak u blažim – srednjim oblicima depresije
  • Većina stanovništva u razvijenim zemljama nije kineziološki dovoljno aktivna − Vlade i upravljačke strukture svih zemalja trebale bi izravno utjecati na kvalitetu i kvantitetu kineziološkog angažmana građana

Preuzeto iz pravilnika doktorskog studija kineziologije, www.kifst.hr

K-R