Category: Edukacija

Edukacija

O kineziologiji

Kineziologija je kao znanstvena disciplina neizostavno prisutna u svakodnevnom životu i radu. Primijenjene kineziološke discipline (kineziološka edukacija, rekreacija, sport...

       Pročitaj Više